SUPERVISION OG SPARRING FOR PROFESSIONELLE


Man bruger sig selv, når man arbejder med mennesker - fx som pædagog, lærer, sundhedspersonale, psykolog eller leder.

Jeg tilbyder sparring og supervision, så du kan blive klogere dels på de mennesker, du arbejder med, dels på dig selv. Det er nødvendigt selv at blive fyldt op, når man skal give noget til andre.

Lad os sammen afklare, hvordan et forløb kan blive hjælpsomt for dig eller din arbejdsplads.

Jeg løser opgaver for kommuner og er konsulent for Kriminalforsorgen.

Jeg holder gerne foredrag og oplæg om noget, jeg ved særligt meget om - bl.a. angst hos børn og unge.