HVEM ER JEG?


Jeg er uddannet psykolog (cand. psych.) i 2002, autoriseret af Psykolognævnet i 2005 og specialist i psykoterapi voksne i 2021. Jeg har arbejdet som psykolog med voksne, børn og unge i forskellige sammenhænge. Siden 2014 med egen praksis i Aarhus C. Fra september 2021 også i landsbyen Holme ved Ebeltoft.

For at være en troværdig samtalepartner prioriterer jeg personlig og professionel udvikling gennem løbende sparring, uddannelse og fordybelse. Jeg er optaget af at finde balance og skabe værdifuld forandring i mit eget liv, og jeg tror på, at det ofte er hjælpsomt at have mere øje for det, vi har tilfælles, end for det, der adskiller os. På den måde inspirerer vi hinanden til at leve et meningsfuldt liv.

I mødet med dig forsøger jeg at balancere alvor og lethed. Det er vigtigt for mig, at livet ikke udelukkende er alvorligt og tungt. For mig giver bl.a. naturen, litteraturen og musikken adgang til skønhed og lethed.

Læs evt. mere om mig på LinkedIn eller se mit CV.

MIN TILGANG


Det er min erfaring, at det skaber udvikling og trivsel at være nysgerrig på:

  • Værdier. Hvad er vigtigt og betydningsfuldt for dig i dit liv? Og hvordan kan du leve mere i overensstemmelse med det, der er meningsfuldt for dig?
  • Et nervesystem og en krop i balance. Dét er faktisk fundamentet for at skabe stabile ændringer i sind, følelser og tanker.
  • Ressourcer og undtagelser. Hvilke områder - store eller små - af dit liv fungerer? Forandring udspringer af undtagelser.
  • Relationer. Vi er alle præget af de sociale relationer, vi indgår i - eller måske netop ikke indgår i. Det er hjælpsomt at blive mere bevidst om vores måder at være i relationer, og hvordan vores relationsmønstre er farvet af de tidligste erfaringer fra relationen til vores forældre.
  • Gulerod motiverer mere end pisk! Derfor er det vigtigt at (øve sig på at) møde sig selv med venlighed og omsorg.

Det er vigtigt for mig at have en bredt funderet forståelse af hele mennesket. Jeg holder mig løbende opdateret på viden om, hvad der sker i krop, sind og hjerne, når man oplever fx stress, angst og depression.

Jeg samarbejder med gode kolleger i Min Psykolog og kan henvise videre, hvis jeg ikke er den rette til at hjælpe dig.

TEORI


Jeg er oprindeligt narrativt/systemisk skolet, hvilket afspejles i mit grundlæggende menneskesyn.

Jeg har de senere år fordybet mig i:

  • Emotionsfokuseret terapi (EFT).
  • Emotionsfokuseret parterapi.
  • CFT (Compassionfokuseret terapi).
  • ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Jeg har også studeret hjernen, kost og hormoner.

Jeg arbejder med mindfulness og afspænding og inddrager i det hele taget de tilgange, der skal til, for at skabe værdifuld forandring for netop dig.